Meer resultaten voor persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding

+
+
+
+
+
+
+
+
+

     persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
 
Hoe lang dien ik aan mijn ex-echtgenote het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te betalen? Advocaten Leuven.
Ter illustratie: indien u 5 jaar gehuwd was en bij vonnis uitgesproken in 1999 veroordeeld werd tot het betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding zonder enige tijdsbeperking, eindigt thans deze verplichting automatisch na 5 jaar vanaf 01/09/2007 hetzij op 31/08/2012.
echtscheiding
Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economisch sterkste ex-echtgenoot betaalt de economisch zwakste Goede raad is goud waard Advocatenkantoor Elfri De Neve.
Wijziging van persoonlijk onderhoudsgeld na 2007 voor EOT afgesloten na 1 september 2007. Hoe bepaalt de rechter het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Rechter houdt rekening met de draagkracht van de onderhoudsplicht bij bepaling van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.
persoonlijke leningen
Onderhoudsbijdrage na echtscheiding Nieuws Lambeets advocaten.
Het criterium voor het bekomen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding is niet langer de schuld, maar de behoeftigheid. Ook het feit dat het onderhoudsgeld enkel kan toegekend worden voor een duur die de duur van het huwelijk niet overschrijdt is een belangrijke innovatie.
tms software
Onderhoudsgeld ex-partner.
De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. Ouderhoudsuitkering na echtscheiding: waar houdt de rechter rekening mee?
Recht op persoonlijk onderhoudsgeld in de nieuwe echtscheidingswet Goede raad is goud waard Advocatenkantoor Elfri De Neve.
Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economisch sterkste ex-echtgenoot betaalt de economisch zwakste. Hoe bepaalt de rechter het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Rechter houdt rekening met de draagkracht van de onderhoudsplicht bij bepaling van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.
Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? NEO Bemiddeling.
Regelen van levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life. Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen.
Hoe lang moet ik alimentatie betalen voor mijn ex?
Dit is persoonlijk en wordt ingevuld door de inkomsten, de mogelijkheid om meer inkomsten te verwerven, de sociale achtergrond, de opleiding, van de onderhoudsgerechtigde. Daarnaast zal de rechter kijken naar de duur van het huwelijk, de leeftijd van de ex-echtgenoten, en de organisatie tijdens het huwelijk. Omdat men zal kijken naar de aanzienlijke economische terugval van de alimentatiegerechtigde, zal men ook rekening houden met de levensstandaard die partijen hadden tijdens het huwelijk. Men zal voor de berekening van het bedrag van de alimentatie rekening houden met de inkomsten, lasten en mogelijkheden van elk van de ex-echtgenoten. Het onderhoudsgeld heeft dus een louter alimentair karakter. Hoe lang moet ik alimentatie betalen? De principiële maximumduur van het onderhoudsgeld na echtscheiding is de duur van het huwelijk.
Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en zelfs afgeschaft worden? Advocaten Leuven.
Echtscheiding, Elke Geysen, Johan Verstraeten, Scheiding, familie en erfrecht. Artikel 301, 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economische terugval en staat van behoefte Goede raad is goud waard Advocatenkantoor Elfri De Neve.
Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economisch sterkste ex-echtgenoot betaalt de economisch zwakste. Hoe bepaalt de rechter het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Rechter houdt rekening met de draagkracht van de onderhoudsplicht bij bepaling van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.

Contacteer ons