Op zoek naar persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding?

+
+
+
+
+
+
+
+
+

     persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
 
echtscheiding - Vanaf dan handelt de notaris het officiële gedeelte af.
Wilt u naar het buitenland verhuizen, stopt u met uw zaak, of wilt u uw huis verkopen na een echtscheiding, een sterfgeval of een erfenis, of om andere redenen? Welke reden ook: wij zijn discreet en kopen uw huis. WIJ KOPEN VASTGOED IN HEEL VLAANDEREN, ONGEACHT IN WELKE STAAT.
echtscheiding
Onderhoudsbijdrage na echtscheiding Nieuws Lambeets advocaten.
Het criterium voor het bekomen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding is niet langer de schuld, maar de behoeftigheid. Ook het feit dat het onderhoudsgeld enkel kan toegekend worden voor een duur die de duur van het huwelijk niet overschrijdt is een belangrijke innovatie.
Huwelijksfotograaf
Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? NEO Bemiddeling.
Regelen van levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life. Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen.
krediet
Hoe lang dien ik aan mijn ex-echtgenote het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te betalen? Advocaten Leuven.
Ter illustratie: indien u 5 jaar gehuwd was en bij vonnis uitgesproken in 1999 veroordeeld werd tot het betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding zonder enige tijdsbeperking, eindigt thans deze verplichting automatisch na 5 jaar vanaf 01/09/2007 hetzij op 31/08/2012.
fb aanmelden
Onderhoudsgeld ex-partner.
De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. Ouderhoudsuitkering na echtscheiding: waar houdt de rechter rekening mee?
hoofdstad brussel
Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en zelfs afgeschaft worden? Advocaten Leuven.
Echtscheiding, Elke Geysen, Johan Verstraeten, Scheiding, familie en erfrecht. Artikel 301, 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
partytent
www.elfri.be Rechtspraak Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economische terugval en staat van behoefte.
Rechtspraak: Recht op persoonlijk onderhoudsuitkering na echtscheiding: behoeftigheid. Rechtspraak: Hoe bepaalt de rechter het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Rechtspraak: Rechter houdt rekening met de draagkracht van de onderhoudsplicht bij bepaling van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.

Contacteer ons