Zoeken naar persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding

+
+
+
+
+
+
+
+
+

     persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
 
Onderhoudsbijdrage na echtscheiding Nieuws Lambeets advocaten.
Het criterium voor het bekomen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding is niet langer de schuld, maar de behoeftigheid. Ook het feit dat het onderhoudsgeld enkel kan toegekend worden voor een duur die de duur van het huwelijk niet overschrijdt is een belangrijke innovatie.
persoonlijke lening
Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? NEO Bemiddeling.
Regelen van levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life. Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen.
trapliften
Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en zelfs afgeschaft worden? Advocaten Leuven.
Echtscheiding, Elke Geysen, Johan Verstraeten, Scheiding, familie en erfrecht. Artikel 301, 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
backlinks
Onderhoudsgeld ex-partner.
Onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering, alimentatie? De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. Ouderhoudsuitkering na echtscheiding: waar houdt de rechter rekening mee?
Hoe lang dien ik aan mijn ex-echtgenote het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te betalen? Advocaten Leuven.
Ter illustratie: indien u 5 jaar gehuwd was en bij vonnis uitgesproken in 1999 veroordeeld werd tot het betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding zonder enige tijdsbeperking, eindigt thans deze verplichting automatisch na 5 jaar vanaf 01/09/2007 hetzij op 31/08/2012.
Recht op persoonlijk onderhoudsgeld in de nieuwe echtscheidingswet Goede raad is goud waard Advocatenkantoor Elfri De Neve.
Onderhoudsgeld na echtscheiding beperkt tot maximum een derde van de inkomsten van de onderhoudsplichtige raakt de openbare ordeing van het bedrag een arrest bij wijze van voorbeeld. Compensatie van grieven bij de bepaling van het recht op persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.

Contacteer ons