Zoeken naar onderhoudsgeld na echtscheiding

+
+
+
+
+
+
+
+
+

     onderhoudsgeld na echtscheiding
 
Kan ik na de scheiding nog om persoonlijk onderhoudsgeld vragen? Neo Bemiddeling.
Ik krijg regelmatig vragen van gescheiden vrouwen en mannen over persoonlijk onderhoudsgeld, of zoals men soms zegt de partneralimentatie. Vragen of er jaren na de scheiding nog persoonlijk onderhoudsgeld kan gevraagd worden. Navolgend antwoord is van toepassing voor scheidingsregelingen via een EOT Echtscheiding Onderlinge Toestemming.
onderhoudsgeld na echtscheiding
Vonnissen.
Hierbij zou men rekening moeten houden met de maandelijkse kosten voor het eten, het wonen, het vervoer, de kledij, etc. CASUS 2 Vonnis RB 1e Aanleg Brussel 2012 Verzoekster vorderde 500 euro per maand onderhoudsgeld. De rechter stelde in zijn redenering dat het inkomen per maand van het verzoekster het volgende omvat: Beroepsinkomen: 1.362 euro Huurlasten: 460 euro Verzekering: 14245, euro Huuropbrengst 44367, euro De kortgedingrechter had de huuropbrengsten van het gemeenschappelijk appartement reeds toegekend aan verzoekster als zijnde onderhoudsgelden Totaal: 1.20322, euro. Het inkomen van verweerder omvat volgens de rechter het volgende: Beroepsinkomen: 2.600 euro Hypothecaire lening: 68853, euro Kosten gemeenschappelijk appartement 2420, euro Totaal: 1.88727, euro. De rechter besloot in haar redenering dat verzoekster met de onderhoudsbijdrage in de vorm van huuropbrengsten wel degelijk in haar levensnoodzakelijke behoeften kan voorzien. Doch beweerde de rechter in haar volgende alinea dat verzoekster aangetoond had dat zij behoeftig is en gerechtigd is op een uitkering na echtscheiding!
scheiding
Hoe lang moet ik alimentatie betalen voor mijn ex?
De verzaking is onherroepelijk en definitief! Dergelijke verzaking aan onderhoudsgeld na echtscheiding kan ook door de rechtbank worden vastgesteld. Dit kan echter niet vooraleer de echtscheiding is uitgesproken. Men kan dus niet anticipatief afstand doen van onderhoudsgeld na echtscheiding vooraleer de echtscheiding is uitgesproken.
nieuwe relatie na scheiding
Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen Belgium.be.
U bent hier. Home Familie Koppel Scheiding Onderhoudsgeld. Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen. Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding. Onderhoudsgeld voor de kinderen.
persoonlijke lening
Onderhoudsbijdrage na echtscheiding Nieuws Lambeets advocaten.
Het criterium voor het bekomen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding is niet langer de schuld, maar de behoeftigheid. Ook het feit dat het onderhoudsgeld enkel kan toegekend worden voor een duur die de duur van het huwelijk niet overschrijdt is een belangrijke innovatie.
Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? NEO Bemiddeling.
Regelen van levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life. Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen.
Onderhoudsgeld ex-partner.
De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. Ouderhoudsuitkering na echtscheiding: waar houdt de rechter rekening mee?

Contacteer ons