Resultaten voor onderhoudsgeld na echtscheiding

+
+
+
+
+
+
+
+
+

     onderhoudsgeld na echtscheiding
 
onderhoudsgeld na echtscheiding - Verkopen bij echtscheiding.
Als koppel bouwde of kocht u samen een woning. Jammer genoeg houdt de relatie geen stand en besluit u te scheiden. Naast de emoties die een echtscheiding met zich meebrengt, moeten er ook een aantal praktische zaken geregeld worden in verband met de woning en de hypothecaire lening.
echtscheiding - Vanaf dan handelt de notaris het officiële gedeelte af.
Wilt u uw huis snel en goed verkopen? Wilt u naar het buitenland verhuizen, stopt u met uw zaak, of wilt u uw huis verkopen na een echtscheiding, een sterfgeval of een erfenis, of om andere redenen? Welke reden ook: wij zijn discreet en kopen uw huis.
echtscheiding
echtscheiding
Onderhoudsbijdrage na echtscheiding Nieuws Lambeets advocaten.
Het criterium voor het bekomen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding is niet langer de schuld, maar de behoeftigheid. Ook het feit dat het onderhoudsgeld enkel kan toegekend worden voor een duur die de duur van het huwelijk niet overschrijdt is een belangrijke innovatie. Lees meer
alimentatie
www.elfri.be Rechtspraak Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economische terugval en staat van behoefte.
De kosten van beide aanleggen met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen worden gelet op het wederzijds gelijk en ongelijk van partijen, omgeslagen artikel 1017, vierde lid gerechtelijk wetboek. staat van behoefte schadevergoeding en echtscheiding Oude leeftijd en persoonlijk onderhoudsgeld Duur huwelijk en onderhoudsgeld Bijzondere omstandigheden die onderhoudsgeld na echtscheiding nog toestaan Aanzienlijke economische terugval en levenstandaard tijdens het huwelijk alimentatie vervroegd pensioen Aanzienlijke terugval van de economische situatie echtscheiding en pensioen.
afbetaling lening
onderhoudsgeld expartner JuridischForum.be.
PERSONEN RECHT Echtscheiding. 6 berichten Pagina 1 van 1. 1, 9 jaar 1 week geleden 16 aug 2009 2237.: na bijna 20 jaar huwelijk hebben wij ik besloten om te scheiden met onderlinge toestemming. Kan mijn exechtgenote onderhoudsgeld vragen wetende dat zij / 1100 netto heeft werkt ook maar part-time en ikzelf 1500 netto verdien waar ik wel full-time moet voor gaan werken.
pensioen
Moet ik nog persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding blijven betalen als mijn ex-echtgenoot opnieuw samenwoont met een nieuwe partner? Advocaten Leuven.
Christina Van Thielen. Alimentatie, Echtscheiding, Elke Geysen, HOMEPAGINA, Johan Verstraeten, Scheiding, familie en erfrecht, Voor de burger. 301 BW kan de familierechtbank op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
pensioen
Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? NEO Bemiddeling.
Regelen van levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life. Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen.
Hoe lang moet ik alimentatie betalen voor mijn ex?
De verzaking is onherroepelijk en definitief! Dergelijke verzaking aan onderhoudsgeld na echtscheiding kan ook door de rechtbank worden vastgesteld. Dit kan echter niet vooraleer de echtscheiding is uitgesproken. Men kan dus niet anticipatief afstand doen van onderhoudsgeld na echtscheiding vooraleer de echtscheiding is uitgesproken.
Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en zelfs afgeschaft worden? Advocaten Leuven.
Echtscheiding, Elke Geysen, Johan Verstraeten, Scheiding, familie en erfrecht. Artikel 301, 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen Belgium.be.
U bent hier. Home Familie Koppel Scheiding Onderhoudsgeld. Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen. Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding. Onderhoudsgeld voor de kinderen.
Onderhoudsgeld ex-partner.
De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. Ouderhoudsuitkering na echtscheiding: waar houdt de rechter rekening mee?

Contacteer ons